17. listopadu 2019  
Bezpečnost & Role

Jedna instalace, více portálů.  DotNetNuke byl rošířen o možnost provozovat několik portálů na jedné instalaci a jedné databázi. Díky tomu je možné systém nainstalovat na jeden webový server a zároveň podporovat několik webových aplikací v rámci jednoho hostingového účtu. Toto je ideální pro administrátory, kteří chtějí poskytovat subhostingové služby svým uživatelům nebo společnostem, které mají v rámci daného systému vlastní webové prezentace a nebo funkční části.

Účty Host a Administrátor.   Jelikož DotNetNuke podporuje více portálů na jedné instalaci, je nutné odlišit mezi správcem nainstalovaného systému a mezi administrátorem jednotlivých portálů. 

   - Při přihlášení se do DotNetNuke jako Host je možné provádět nastavení týkající se hostingu a jednotlivých obchodních programů, jako je např. nastavení měsíčního poplatku, přiděleného místa na disku a datum expirace pro testovací využití aplikace. Host má přístup ke všem hostovaným portálům, jejich individuálním hostingovým informacím a má právo editovat, modifikovat a nebo zrušit daný portál.

   - Při přihlášení se do DotNetNuke jako administrátor portálu je možné provádět nastavení týkající se pouze toho kterého individuálního portálu.  Administrátor má pravo editovat, modifikovat a nebo zrušit nastavení, která jsou vlastní pouze a jedině pro jediný portál, jehož se administrátorský účet týká, ale zároveň nemá přístup do jiných DotNetNuke portálů v rámci stejné instalace.

Uživatelské role a ochrana obsahu.  DotNetNuke umožňuje administrátorům definovat a přiřazovat role určitým uživatelským skupinám, jako např. pro registrované uživatele, předplatitele, poskytovatele obsahu, média, partnery atd. 

   - Administrátoři mohou přiřadit různá prává (přístup, editace atd.) jednotlivým uživatelským skupinám.  Jakmile se uživatel přihlásí do systému, pak může přistupovat a editovat pouze takové informace, ke kterým má přidělená práva administrátorem.  Tato práva mohou být přiřazena jak na celý portálový systém, tak samotnou stránku v rámci portálu a nebo dokonce na jednotlivý modul na určité stránce.   Jednotlivý uživatelé pak mohou náležet do více uživatelských skupin, a proto mohou mít přístup do chráných oblastí s různými požadavky na uživatelská práva.

Logování aktivity.  Logování a monitoring může administrátorovi výrazně napomoci při analyzování činnosti uživatelů a anonymních návštěvníků jeho portálového systému.  Tento nástroj generuje reporty jako např. detailní analýza portálu, popularita jednotlivých stránek, zobrazení stránek za hodinu/den/týden/měsíc, registrace uživatelů podle zastoupení jednotlivých zemí nebo podle data registrace a mnoho dalších. 

Správa dodavatelů a partnerů .  Modul „Dodavatelé“ umožňuje administrátorům spravovat kontaktní informace, reklamní materiály (reklamní proužky, tlačítka a další) a statistická data o jednotlivých dodavatelech a partnerech.  Spolu s tím je možné spravovat počátek a konec reklamních kampaní, sledovat imprese a vypočítávat aktuální cost per impression (CPM).

Hromadná korespondence.  Modul pro hromadnou korespondenci je nainstalován společně se systémem DotNetNuke a umožňuje administrátorům vytvářet emailové zprávy a následne vybírat uživatele a nebo celé skupiny uživatelů, kterým má být pošta doručena.

Věstníky.  Podobně jako modul hromadná pošta, tak i tento modul „Věstníky“ poskytuje administrátorům možnost zasílat vybraným uživatelům vlastní zpravodaje a věstníky.  Nicméně modul „Věstníky“ pracuje s jednotlivými zprávami v podobě HTML dokumentů, které i následně archivuje pro budoucí použití.

Další funkční moduly
.  V základní instalací systému DotNetNuke je zahrnuto několik standardních modulů, které jsou užitečné především pro správu uživatelů.  Na funkčním portále je možné vidět např. modul „Users Online“, který zobrazuje mnoho různých informací jako je informace o přihlášeném uživateli, aktuální počet uživatelů na serveru (registrovaní členové a anonymní návštěvníci). Dálším zajímavým modulem je kupříkladu „Feedback“, který umoňuje uživatelům posílat zprávy administrátorovi portálu a tím vytvářet provázanou zpětnou vazbu.  Mezi velmi populární patří také modul anket („Survey“), který umoňuje definovat a základat různé online ankety a zobrazovat jejich aktuální stav. Více o modulech je v kapitole „Základní moduly“.

  Vytiskout  
     
Copyright 2005-2007 DotNetHosting.cz