17. listopadu 2019  
Filozofie DotNetNuke

Cílem projektu DotNetNuke je vytvořit open source verzi systému pro správu obsahu (Content Management System), který bude propagovat a prezentovat vzájemnou spolupráci lidí, kteří společně sdílí znalosti a schopnosti v rámci jednoho systému.  V návaznosti na tento cíl se projekt DotNetNuke snaží zaměřit na následující přístupy:

   Vývoj je týmová záležitost – Základní ideou je, že celek dokáže vyprodukovat mnohem více než součet aktivit jednotlivých a izolovaných částí. Rozsáhlé open source projekty jsou pouze tehdy uskutečnitelné, pokud se dokáže dostatek vysoce kvalifikovaných profesionálů spojit dohromady a koordinovaně soustředit na daný problém. Open source projekty mohou mít z koncových uživatelů i samotné vývojáře, čímž mohou nejlépe získat zpětnou vazbu u uživatelů a tím i zahrnout změny a vylepšení do dalších verzí a dosáhnout optimalního přístupu k vyhodnocování priority jejich vývoje a oprav chyb.

   Vytvořit skvělý produkt ještě dříve než je skvělý produkt vytvořen – Cílem projektu DotNetNuke je nejdříve se zaměřit na pochopení a následně návrh funkčních principů, které má systém řešit. Toto je nutné provádět v první řadě a až následně, kdy již je vytvořen skvělý návrh a model, je možné přejít k jeho skvělé technické implementaci.

   Inkrementální vývoj – Správný vývoj každého softwarového produktu probíhá ve spirále a je teoreticky nekonečný, kdy se v něm odráží trvalý růst a zdokonalování. To je ale možné pouze v případě, že produkt je správně spravován a funkčnost je inkrementálně přidávána v podobě oddělených a maximálně nezávislých funkčních prvků. Tento přístup je mnohem více flexibilní a výhodný pravě v případě zapojení velkého množství lidí jako je tomu u open source projektů.

Pravidlo nízké návratnosti - Hlavní část snahy by měla být vložena do vývoje vlastností, které mají největší prospěch  a nejširší užití pro komunitu.

V krátkosti je základní idea za Open Source projety velmi jednoduchá: Pokud programátoři mohou číst, redistribuovat a modifikovat zdrojové kódy, pak se software vyvíjí sám a žije svým vlastním životem. Lidé jej zdokonalují, rozšiřují a opravují chybí a snaží se o vzájemnou pomoc. Tento proces může probíhat rychlostí, která může být až překvapující a které si nezadá s konvenčně vyvíjeným a distribuovaným softwarem.

  Vytiskout  
     
Copyright 2005-2007 DotNetHosting.cz