Sunday, November 17, 2019  
 -  Login 
Historie DotNetNuke

V lednu roku 2002 Microsoft uvolnil produkt zvaný „IBuySpy Portal Solution Kit“ (IBS) jako jeden z velmi zajímavých a užitečných „starter kitů“.  „Starter kity“ jsou příkladové webové aplikace, které řeší určité obvyklé úlohy a funkce.  Tyto „kyty“ jsou kompletní, velmi dobře zdokumentované aplikace, jejichž cílem je pomoci programátorům ve vývoji svých vlastních projektů vzorovými aplikacemi.

Cílem systému „IBuySpy Portal Solution Kit“ bylo demonstrovat, jak ASP.NET a .NET framework mohou být použity k vývoji dynamických a datově orientovaných intranetových a internetových portálových aplikací. Během krátké doby komunita .NET vývojářů přijala IBS jako základní referenční implementaci pro budování a vývoj vlastních ASP.NET aplikací a pokračovala v dalším rozšiřování funkčnosti.

Historie systému DotNetNuke se začala rýsovat 24. prosince 2002, kdy Shaun Walker modifikoval a uvolnil VB.NET verzi původního IBS portálu. Aplikace byla zdarma ke stažení a jmenovala se „IBuySpyWorkshop“.  Uvolněná verze, která byla oznámena v diskuzních fórech Microsoft ASP.NET, zahrnovala mnoho různých rozšíření a zdokonalení oproti původnímu IBS kódu, a to včetně schopnosti podporovat více portálů na jedné instalaci. 


V následujících týdnech si tisíce .NET vývojářů stáhlo tento software a bylo rozhodnuto pokračovat v dalším vývoji a transformaci do open source projektu – tedy projektu se zřejmou organizací určující způsob vývoje a rozšiřování společně s komunitou, kde kdokoliv má přístup k poslední verzi a novým funkčním prvkům.

Poté následovalo mnoho dalších úprav a vylepšení základního kódu, kdy tyto změny byly tak zásadní, že se změnil název produktu na DotNetNuke.  Tento název byl vybrán tak, aby reflektoval vývoj .NET aplikací (slovo „DOTNET“) a zároveň byl spojen se slovem „nuke“ (z důvodu, že slovo „nuke“ je obecně používáno v mnoha světově známých open source portálových systémech).

Dnes DotNetNuke stále pokračuje ve svém vývoji jako open source projekt s dedikovaným týmem vývojářů, odhhodlanou a spolupracující komunitou a více než 340.000 registrovanými uživateli.


Kompletní popis vzniku a histrorie systému DotNetNuke – popsaná Shaunem Walkerem – je možné si přečíst v knize „DotNetNuke ASP.NET Portals“.

  Print  
     
Copyright 2005-2007 DotNetHosting.cz